Kostnader ved ny bolig

Det kan være lurt å ha en oversikt på hvilke kostnader som løper på bygge et nytt hus. Her har vi angitt noen punkter som kan være greit å ta med i beregningen ved finansiering av nytt hus.

  • Tomtepris
  • Pris ferdig planert tomt
  • Tilknytning vei, vann og kloakk
  • Murarbeid
  • Huspris
  • Overflatebehandling/Egeninnsats
  • Offentlige omkostninger og dokumentavgift

#Mundus #Tips #råd #FerdigHus #dokumentavgift

#omkostninger #Tilknytning #finansiering #NyttHus