Kjøpsprosess

FØRSTEGANGSMØTET
Ditt møte med Mundus; hvem vi er og hva vi kan tilby. Du har i forkant gjerne fått tilsendt prospekt med en basispris, og her forteller du oss om dine ønsker og boligplaner. Sammen lager vi et enkelt skisseutkast på drømmeboligen.

TILBUD
Vi gir deg et skriftlig og beskrivende tilbud. Her får du vite hva som inngår i husprisen og hvilke andre kostnader du må påregne.

OPPFØLGING
Erfaringsmessig dukker det opp nye ideer/tanker etter at en har fått presentert et utkast til ny bolig. Eventuelle nye detaljer/forbedringer avklares.

KONTRAKTSMØTET
Her bekrefter vi tegninger, pris og leveranseomfang. Det avklares hvilke plikter og kostnader partene har for hverandre, og eventuelt arbeid/egeninnsats du skal utføre selv.

BYGGESØKNAD
Før trekantmøtet vil en komplett byggesøknad til kommunen bli sendt for godkjenning.

TREKANTMØTET
Oppklaringsmøte sammen med dere som kunder, selger og byggeleder. Holdes når huset er godkjent og det er klart for oppstart entreprenør. Dette gjøres før vi bestiller arbeidstegninger og materialer. En detaljert gjennomgang av alle husets fasader og plan for å sikre korrekt bestilling og leveranse etter avtalen. Små endringer kan fremdeles gjøres.

BYGGESTART
Når grunnmur er kontrollert kan leveransene komme og snekkerne kan starte oppføringen av huset. Dette er en spennende tid hvor en ser boligplanene bli realisert! Byggeleder har ansvaret for framdriften, og det holdes ukentlig dialog med dere for å sikre tidsfrister for eventuell egeninnsats etc.

OVERTAGELSESBEFARING
Når huset står ferdig vil selger og byggeleder kalle dere inn til overtagelsesbefaring.
Vi går systematisk igjennom huset, og kontrollerer at boligen leveres etter avtale og ihht gjeldende regelverk.

ETTÅRSBEFARING
Ett års tid etter innflytting kommer vi på besøk og sjekker at alt er i orden.
Er det noe som bør rettes på? Igjen går vi sammen rundt og kontrollerer at alt er ok. Eventuelle avvik rettes og ettårsbefaringsskjema fylles ut.

 

#Mundus #Tips #råd #FerdigHus #Kjøpsprosess #Byggestart

#Overtagelsesbefaring #Ettårsbefaring #Kontraktsmøtet