Hvilken bolig skal jeg velge?

Valg av bolig er kanskje noe av det viktigste du gjør i livet. Derfor er det viktig at valget er gjennomtenkt og at boligen skal være like funksjonell nå og i årtider fremover. Vil boligen være tilfredsstillende etter hvert som familien vokser/øker, funksjonell tilkomst, utleiedel osv. Det kan fort bli dyrt å få endret på slike ting i ettertid.

Valg av bolig henger samme med hvilken type tomt du har og ikke minst hvilken område tomten befinner seg i. Her danner reguleringsplanen grunnlag for hvor mange etasjer boligen kan ha, hvilke utforming og hvor stor utnyttelsesgrad du kan ha på tomten.

Vi har ekspertisen til å hjelpe deg med alle disse spørsmålene for å sikre at du får din drømmebolig du kan leve med i lang tid fremover.

#Mundus #Tips #råd #FerdigHus #Tips #råd #gjennomtenkt

#Bolig #sikre #ekspertise #drømmebolig #funksjonell #Tomt #Bolig